نماز از نظر جناب میرزا(ره)

میرزا جواد ملکی تبریزی در سر الصلوه می فرماید:

هر گاه برای اقامه نماز بپا می خیزی از قدمت تا آسمان

ملائکه تو را در بر می گیرند.

وذات اقدس حق به نظر لطف و محبت به تو می نگرد.

وبه تو ملائکه مقرب خود فخر می کند.

واز موقعی که رو به قبله می ایستی تا سلام نماز هر

عملی که انجام می دهی به ملائکه می گوید:

آیا نمی بینید بنده مرا !آیا نمی بینید بنده مرا!

وبرای هر عملی کرامتی برای تو ثبت می کند.

وجرا وپاداشی در نظر می گیرد.(ص 37)

/ 0 نظر / 40 بازدید