(نماز 9)

واجبات نماز :

1-     رکن:    نیت – تکبیره الاحرام- رکوع- سجود

2- غیر رکن:   قرائت- ذکر – تشهد- سلام –ترتیب – موالات

                                  نیت

نیت دو رکن دارد : 1-چه می کنم. 2- برای چه این کار را می کنم.

رسول الله فرمودند:

«من اخلص عبد لله عزوجل اربعین صباحاً ینابیع الحکمة

 من قلبه الی لسانه و ...» یعنی هرکس خود را برای خدا فقط

 چهل روز خالص گرداند.دریچه های علم ودرک حقایق بر روی

 او گشوده می شود. (پس چه بهتر که روی قلب را به سوی خدا

 کنیم وعلاقه های دیگر  را از قلب پاک کنیم)

                            تکبیره الحرام

 در هر نماز 36 مرتبه الله اکبر گفته می شود یعنی خدا بزرگتر

 است و همه قدرت ها در برابر او کوچک هستند.

 الله اکبر شروع نماز را تکبیرة الاحرام گویند. چون با گفتن الله اکبر

 احرام نماز بسته می شود و انسان از انجام هر کاری غیر از

 خود نماز محروم می شود به آن تکبیرة الاحرام می گویند .

  اثر الله اکبر این است که غیر خدا در نظرانسان بی مقدار و

 کوچک می شود.

 الله اکبر یعنی : الله اَکبَرُ مِنْ اَن یوصفُ:

  خدا بزرگتر از آن است که توصیف گردد...

/ 0 نظر / 10 بازدید