اسرار نیاز

زیبایی نماز و ایات و اسرار ان برای روح زیبای تو...

جدایی روح از بدن در نماز!
ساعت ٦:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳   کلمات کلیدی: جدایی روح از بدن ،سوره (ص) ،علامه طبا طبایی ،قصد در نماز

آقای حسن زاده آملی در کتاب سیمای نماز آورده اند :

محضر مبارک علامه طباطبایی بودیم در شب عیدی  طلب لطفی کردبم

ایشان فرمودند:در نمازهای وتیره (1)بعد از حمد ،سوره مبارکه (ص) را بخوانید.

وفرمودند:در مسجد سهله در مقام ادریس نبی سوره (ص) را در نماز وتیره

قرائت کردم  ،که ناگهان دیدم از جای خود حرکت کرده واز بدنم فاصله می گیرم!

بطوری که ...

در جای دیگر کتاب ایشان می فرمایند:

بعد از نماز صبح در حال توجه نشسته بودم ،به کلی از بدنم بیخبر بودم !

خود را مانند پرنده ای احساس می کردم که با اراده خودم به هر کجا

که می می خواستم می رفتم و...

مسلمان اگر به قصد بهشت نماز بخواند باطل است !باید قربه الی الله باشد.

خواندن این کتاب چه صفایی دارد

 (1):وتیره ،یک رکعت نافله نماز عشاء را گویند وشاید منظور

یک رکعت آخری نماز شب هم باشد.