اسرار نیاز

زیبایی نماز و ایات و اسرار ان برای روح زیبای تو...

نماز (3)
ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٥   کلمات کلیدی: خطورات رحمانی ،خطورات شیطانی

 سلام دوستان:

        خطورات قلبی بر دو قسم است:

خطوراتی که منشأ و ثمره اش شر و فساد است و خطوراتی که باعث خیر

و خوبی می شوند. و خاطرة خوبی که آدمی را به خیر دعوت می کند

خاطراتی است که ذات اقدس حق به وساطت ملائکه به بندگان افاضه

می نماید و به آن الهام گویند و آنچه آدمی را به شر و پلیدی می کشاند

 به واسطه شیطان است و آن را وسوسه گویند.الهام با لطف توفیق است

و وسوسه از حالت خذلان.

بنابراین ملک آفریده ای است جهت افاضه خیرات ولی شیطان کارش وعدة

به شر و امر به فحشاء و ترساندن آدمی از فقر است و قلب آدمی بین این

دو کشش در نوسان است.

لذا باید به مواظبت رفتار خود پرداخت تا توفیق الهی نصیب ما شود.

همان طور که در طبیعت تخلیه معده انسان همراه کثافات و بوی بد است !

پس نباید انتظار داشت که نتیجه مثلاً ظلم و ستم نور باشد در حالی که از

ظلمت جز تاریکی حاصل نشود و این ها خلاف رجاء و امیدواری به حق

نیست چون رجاء پس از کوشش صحیح و تلاش مفید معنی دارد.

لذا اگر مقداری از کار را انجام دهی و مابقی را به خدا واگذار کنی آن را

اَمل گویند و چنانچه اگر همه کار را به خدا واگذاری امینه و آرزویی بیش

نیست و اگر توقع داشتی که جو بکاری ولی گندم درو کنی حماقت است!

البته باید دانست هر خیر و شر و هر نفع و ضرری که هست از جانب خداست

و اسباب و علل وسیله ای بیش نیستند و اگر او بخواهد می تواند بدون توسل

 به اسباب و علل هر خیر و خوبی را نصیب تو کند و هر شری را از تو دفع

امام صادق(ع): ...ثمرة یقین تقوی است و تقوی جز با توبه تحقق نمی

یابد.حقیقت توبه بازگشت بنده از غیر خداست (از معصیت به طاعت).

واما توبه خواص توبه از اشتغال به غیر خداست.

توبه انبیاء از اضطراب است و پیامبر(ص) روزی صد مرتبه توبه می کرد.

به عبارت دیگر توبه عبارت است از قبول حکم عقل در بازداشتن آدمی

از فرو رفتن در شهوات است.

امام صادق(ع): گناه کبیره گناهی است که خدا آتش را بر آن واجب نموده است.

گناهان کبیره بنا به روایت صحیح پنج تاست:  شرک به خدا- عاق والدین-

خوردن ربا پس از بینه- فرار از میدان جنگ- تعرب بعد از هجرت.

( اما در روایات دیگر تعداد زیادی از گناهان کبیره هستند.)

چه خوب بودند کسانی که در قبر می خوابیدند و این آیه را تلاوت می کردند

(رَبّ اِرْجعون تَعِلّیْ اَعْمَلُ صالحاً)

یعنی در جایی که ملائک به ادم تازه مرده می گویند برگشت به دنیا امکان

ندارد این آدمی که با اختیار خود در قبر خوابیده از قبر بلند می شود و

می گوید : حالا انگار که خدا به من اجازه برگشت به دنیا داده است !

ببینم که آیا می توانم عمل صالح انجام دهم! (ادامه دارد)